INDIVIDUĀLA online nodarbība


Nodarbība (Ilgums ir 60 minūtes) notiek latviešu vai krievu valodā. Nodarbība orientēta uz  redzesloku paplašināšanu ka tehniskā ziņa, tā ari mākslinieciskā.
Pēc nodarbības  jūms bus vieglāk atrast pareizo ceļu, lai izveidotu lieliskas fotogrāfijas.  Dalības maksa par vienu nodarbību ir 20 €.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ онлайн занятие

Занятие (продолжительность 60 минут) происходит на латышском или русском языках. Занятие ориентированно на расширение кругозора как в техническом плане, так и в художественном. После обучения вам будет проще найти правильный путь, что бы создавать великолепные снимки. Стоимость участия за одно индивидуальное занятие 20 €.

ONLINE MASTER CLASS

Fee for one one online Master Class is 25€.